Topkapı Levon Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu

Zorbalık

Konu: ZORBALIK Sınıf: 5. 6. 7. 8. sınıflar Tarih: 21. 01.16 Zorbalık nedir? Kurban kimdir? Akran zorbalığı nedir? Zorbalığın ortaya çıkış biçimleri, Zorbalığın ayır edici özellikleri, Zorbalık davranışı gösteren öğrencilerin ortak özellikleri, Zorbalığa uğrayan öğrencilerin ortak özellikleri, Zorbalığa ilişkin gruplama, Zorbalık ve cinsiyet, Zorbalık ve yaş, Zorbalığın yol açtığı sorunlar,…

Leave a Reply