Topkapı Levon Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu

YIL SONU GÖSTERİSİ

Ինչպէս անցեալ տարիներ այս տարի ալ Թօփգաբու Լեւոն Վարդուհեան Վարժարանի սաները պատրաստած էին բանաստեղծութեան, պարի եւ երաժշտութեան օր մը: Մայիս 22ին ՝Չորեքշաբթի օրը ժամը 13.30-ին Սուրբ Նիկողայոս Եկեղեցւոյ Իլքքան սրահին մէջ սաները արտասանեցին Զահրատի բանաստեղծութիւնները, ցուցադրեցին պարեր, երգեցին երգեր ու նուագեցին զանազան նուագարաններ: Հանդէսի բնաբանն էր «քաղաքներ»:

Leave a Reply