Tarihçe

ÖZEL TOPKAPI LEVON VARTUHYAN ERMENİ İLK VE ORTA OKULU

1820 yılında kurulmuştur.

Önceleri, okula yardımda bulunan Levon Bey’e atfen Levonyan olarak anılır.

1864’te aynı semtte Vartuhi Hanım’ın müdürlüğünde bir kız okulu açılır, o da Vartuhyan olarak anılır.

İki okul 1894’te birleştirilmiş, Levon- Vartuhyan adı verilmiştir.

1898’de okula anasınıf eklenir.

Okul, bir süre Topkapı Surp Nigoğosyan Kilisesi sınırları içinde zor koşullarda eğitim vermeye devam eder.

1943-45 yılları arasında Bayan Verjin Alacacıyan’ın maddi katkısıyla bugünkü bina, bir ilkokul olarak inşa edilir.

İnşaat sırasında büyük zorluklar, daha sonra da ciddi maddi sıkıntılar yaşanır. Tüm bu güçlükler, zamanın müdürü, özverili ve hümanist insan Boğos HACIYAN sayesinde alt edilir. Okul bugünkü varlığını büyük ölçüde 35 yıl görevde bulunan bu müdüre borçludur. İlköğretim yasası ile yetersiz kalan bina 2000 yılında hayırsever Varujan MOR beyefendi ve Annesi Anna MOR hanımefendi tarafından büyük bir tadilat görür ve sekiz yıllık eğitime uygun hale getirilir.

İnşaatta, değerli Y. Mimar Kevork ÖZKARAGÖZ beyefendi mesleğini gönüllü olarak okulumuzun hizmetine sunar.

Bu çalışmalar sırasında, okulumuzun özel konumunu takdir eden cemaatimizin ileri gelenleri de LEVON VARTUHYAN okuluna birçok konuda destek olmuşlardır.

2005 kışında okul tarihinin en büyük sıkıntısını yaşar. Ekonomik nedenlerle okulun kapanması gündeme gelir. Cemaatin ileri gelenlerinden Sayın Monik ERGAN, cesaretle okulu kurtarma eyleminin başında yer alır. Değerli arkadaşları ve eski mezunlarla beraber yeni yönetim kurulunu kurar. Cemaat de bu yeni oluşumu gönülden destekler.

Okulumuz tarihi boyunca birçok yazar, doktor ve aydının yanı sıra merhum Patrik Hovannes Arkebisgobos ARŞARUNİ ve merhum patrik Karekin KAZANCIYAN’a da ilk eğitimlerini vermiştir.

Geçmişte sadece Topkapı’da ikamet eden çocuklara eğitim veren okulumuz, yaklaşık 35 yıldan beri de merkezden uzak cemaat çocuklarını çatısı altında toplayarak Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda ana dillerini ve kültürlerini öğretmekte, onları sevgiyle kaynaştırmakta ve örnek insanlar olarak topluma kazandırmaktadır.