Topkapı Levon Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu

Sosyal Etkinlik

Konu: Sosyal Etkinlik “Konuşmayı başlatma, sürdürme ve dinleme becerileri kazanma” Sınıf : 1. sınıf Tarih:06.10.15 Sosyal becerilerin geliştirilmesi amacıyla “ilişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri” içinde yer alan Konuşmayı başlatma, konuşmayı sürdürme ve dinleme konuları sınıf içinde dramatizasyonla desteklenerek işlenmiştir.

Leave a Reply