Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

REHBERLİK NEDİR?

Bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir şekilde uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan sistemli, bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecidir.

REHBERLİK NE DEĞİLDİR?

  • Rehberlik; bireye doğrudan yapılan tek yönlü bir yardım değildir.
  • Bireyin yapamadıklarını onun yerine yapmak değildir.
  • Bireyin sadece bir yönüyle ilgilenmek değildir. Bireyi bütün olarak değerlendirmek gerekir.
  • Disiplin, yargılama ve ceza verme işi değildir.
  • Sadece bilgi aktarma işi değildir.

Rehberlikte kullanılan tüm bireyi tanıma teknikleri rehberliğin amacı değil, bir aracıdır.

Rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları ile öğrencilerin sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek, yaratıcı, özgür düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe ulaşmalarını hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve psikomotor gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapılmakta,

Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik,

Doğal ortamlarda gözlem,

Değerler eğitimi,

Kurallara uyma, sorumluluk geliştirme, arkadaşlık ilişkileri, iletişim becerileri, öfke kontrolü, gibi kişilik gelişimini destekleyecek çalışmalar,

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler,

Bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar düzenlenerek Rehberlik ve Psikoljik Danışma hizmetleri sunulmaktadır.

  • Her insan değerlidir ve gelişme hakkına sahiptir.

 

Okul Rehber Öğretmeni

Ani Taşı