Topkapı Levon Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu

Özgüven Geliştirme

Konu : “Özgüven geliştirme” Sınıf :1. sınıf Tarih:07.12.15 Sınıfta “yapamama ve yapabilirim” listesi oluşturularak ve bu doğrultuda sınıf çalışması yapılmıştır.

Leave a Reply