Topkapı Levon Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu

Mind Lab

Mind Lab metodu, düşünce oyunlarının kullanılması ile düşünce becerilerinin ve buna bağlı temel yaşam becerilerinin eğitimi ve gelişimini sağlayan yenilikçi bir yaklaşımdır. Okulumuzda 4. ve 5. sınıflarımıza haftada bir ders saati uygulanmaktadır.

Leave a Reply