Topkapı Levon Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu

İNSAN HAKLARI ÇALIŞMAMIZ

Վարժարանիս Ը դասարանի սաներ պատրաստեցին ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐի մասին տեղեկագիր մը ու տեղեկացուցին իրենց ընկերները։ Çocukların eşit, sağlıklı, huzur dolu bir ortamda yaşamlarını sağlamak hepimizin görevi. Önce onların haklarını farkında olalım sonra öğretip uygulayalım.

Leave a Reply