Topkapı Levon Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu

Beslenme Dostu Okul

Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın“Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması”başlığı kapsamında, “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

Beslenme Dostu Okul Programı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsamaktadır. Müracaat eden okullar; Beslenme Dostu Okul Denetleme Formuna göre Beslenme ve Sağlığı Destekleyici Bir Okul Öğretim Programı Geliştirme, Destekleyici Okul Çevresi Oluşturma, Okul Beslenme ve Sağlık Hizmetleri, Yazılı Bir ‘Beslenme Dostu Okul’ Politikası Varlığı, Okulda Farkındalığın ve Kapasitenin Artırılması ana başlıkları altında toplam 40 kritere göre değerlendirilerek bütün kriterleri sağlaması halinde  “Beslenme Dostu Okul” sertifikası almaya hak kazanırlar.

Okulumuz  2015 yılında  ‘Beslenme Dostu Okul’ Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Leave a Reply