Topkapı Levon Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu

5. SINIF ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ

3 եւ 4 դասարանի աշակերսները այցելեցին կանանչ մահիկի միութիւնը:

Leave a Reply