Topkapı Levon Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu

5. Sınıf öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Sağduyu, Misafirperverlik ve Bağlılık konusundaki çalışması

Վարժարանիս 5.դասարանի սաներ կրօնքի դասի համար պատրաստեցին ողջմտութեան հիւրասիրութեան ու հաւատարմութեան մասին պարտականութիւններ ու բացատրեցին այս արաքինութիւններուն կարեւորութիւնը: 5. Sınıf öğrencileri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Sağduyu, Misafirperverlik ve Bağlılık konusunda hazırladıkları ödevleri sunarak bu değerlerin önemini vurguladılar.

Leave a Reply