Topkapı Levon Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu

1. Satranç Şenliği

Okullar arası Satranç Şenliği…
4 Մայիս 2018 Ուրբաթ օրը, ժամը 9:30-15:00ի միջեւ վարժարանիս երդիքին տակ կազմակերպուեցաւ «Միջվարժարանային Ճատրակի Խրախճանք»: Բոլոր մասնակից քոյր վարժարաններէն մասնակցեցան 3 սաներ: Ճատրակի խրախճանքի նպատակն էր քոյր վարժարաններու սաներու եւ վարժարանիս սաներու միջեւ կապ հաստատել, նոր ընկերութիւններ կազմել ու միեւնոյն ատեն ճատրակի մասին զուարճանալով գիտելիքներ առնել ու ճատրակի հաճոյքը վայելել:

Leave a Reply